Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/iresbg8w/public_html/header_biomass2 on line 63

Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/iresbg8w/public_html/header_biomass2 on line 64

Дървесен чипс

Дървесният чипс е продукт, който се получава чрез механизирано дробене на дървесина.
Дървесният чипс е суровина, която се произвежда от трупна дървесина с по-ниско качество (целулозна дървесина), дървесина от пререждаща сеч и/или дървесина от санитарна сеч, която не е годна за дървообработване. Дървесният чипс е основна суровина за производството на хартия, велпапе и в последните години се налага употребата му най-вече като енергийна суровина. В зависимост от вида на дървесината дървесният чипс може да бъде произведен от твърда (бук, дъб, габър и т.н) или мека дървесина (бор, ела, топола и т.н.). Разликата при чипса, добит от различни дървесни видове (меки и твърди) е основно в плътността и съответно в енергийната му стойност.

Предимства на дървесния чипс като твърдо биогориво:
   • Ниска енергийна плътност 0.58 MWh/m3
   • Ниска цена

Контролът на горивния процес зависи най-вече от степента на влажност в дървесния чипс. Чипс с ниска влажност (до около 35% WB) изисква средно ниво контролиране на горивния процес и котел за умерено влажни горива. Икономически оправданото му приложение е в средни и големи отоплителни, парни и когенерационни инсталации (от 150 kW до 5 MW).

Параметри:Чипс от мека дървесинаЧипс от твърда дървесина
Енергийна стойност*:(при около 20% влажност)4 kW/kg (14.4 MJ/kg; 3439 kcal/kg)4.1 kW/kg (14.76 MJ/kg; 3512 kcal/kg)
Влажност: 20-60%20-60%
Плътност:172 kg/m3232 kg/m3
Размери:30 х 15 х 3 mm30 х 15 х 3 mm
Съдържание на пепел: 3-5 %3-5%
Единица мярка:t (тон)t (тон)

* Енергийната стойност и съдържанието на вода са в обратнопропорционална зависимост.

Влажност и калорична стойност на дървесния чипс
Влажност %Дървесен чипсЧипс от твърда дървесинаЧипс от мека дървесина
Влажност DBВлажност WBЕнергийна стойностЕнергийна плътностПлътностЕнергийна плътностПлътност
%%MW/tMWh/m3kg/m3MWh/m3kg/m3
0%0%5.281.132150.84159
5%5%4.981.102200.81163
11%10%4.681.062260.78167
18%15%4.381.022320.75172
25%20%4.090.952320.70172
33%25%3.790.942480.70184
43%30%3.490.932660.69197
54%35%3.190.912860.68212
67%40%2.900.903100.67230
82%45%2.600.883380.65251
100%50%2.300.863720.63276
122%55%2.000.834130.61306
150%60%1.700.794650.59345
186%65%1.410.755310.55394

* DB - Влажност на база сухо вещество
  WB - Влажност на база мокро тегло