Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/iresbg8w/public_html/header_biomass2 on line 63

Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/iresbg8w/public_html/header_biomass2 on line 64

Пауловниа

Пауловния (Paulownia) е единствения род бързорастящи дървета в сем. Paulowniaceae. Род Paulownia включва в себе си няколко вида, които имат сходни качества и за това за тях се говори под събирателното име пауловния.

Бързият растеж на дървото е изключително пригоден за получаване на големи количества биомаса за кратко време. Много производители вече внедряват тази практика в стопанствата си; гъсто посадени, пауловниите за кратко достигат нужното развитие без да заемат твърде много обработваема площ. Използва се цялото растение - стъбло, листна маса и т.н. Биомасата от пауловния е подходяща както за силажиране (съответно за храна на селскостопански животни), така и за множество други цели, след които и използването и като суровина за алтернативни възобновяеми енергийни източници. Едно от най-перспективните и приложения е биоетанолът, получен от целулоза. Освен многобройните области, където се използва той в момента, някои учени виждат в него гориво на бъдещето - лесно за производство и употреба, без рискове за околната среда. Съществуват два метода за получаване на биоетанол - единият е с култивирани за целта микроорганизми, използващи целулозата като източник на енергия и отделящи етанол като продукт на обменните си процеси; другият е базиран на действието на определени ензими, разграждащи целулозата до желания продукт. Макар вторият да е по-евтин и по-често прилаган, и двата начина имат предимства и бъдеще. Както вече споменахме, биомасата от пауловния е подходяща суровина за производство на биоетанол, но далеч не единствената. При обработката на пауловния и получаването на дървесина от нея, естествено остават клони и други части, които формално се наричат отпадък, но не само че не се изхвърлят, а и всъщност са още един източник на целулоза за получаване на биоетанол. Така отглеждането и обработката на пауловния не само се включва по естествен път в кръговрата на веществата в природата, но и активно допринася за поддържане на екологично равновесие и опазване на природата на нашата планета. От целулозата на растението се получават и така актуалните в днешно време пелети. Те се използват за гориво на котли, отопляващи единични домове или цели сгради, както и за промишлени цели, като употребата им непрестанно нараства. Лесното и евтино получаване на биомаса е възможно поради следните качества на пауловния:

не изисква повторно засаждане; дори при ниско рязане, от дънера израства нова фиданка, която при това расте по-бързо, тъй като кореновата система на растението е вече развита.

стъблото може да се отреже по всяко време - не сме ангажирани със сезони и срокове на прибиране на реколтата.

Практически нищо от растението пауловния не се губи; нищо не замърсява или променя околната среда. в този смисъл не е пресилено да го наречем "Дърво на бъдещето", защото земята ни има бъдеще единствено ако подхождаме към ресурсите и разумно и с нужната грижа.