Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/iresbg8w/public_html/header on line 72

Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/iresbg8w/public_html/header on line 73
Индустриални инсталации

Категорията Индустриални инсталации включва различни видове горелки, котли и генератори за горещ въздух и за директно изгаряне на различни видове биомаса. Тяхното приложение са най-различни индустриални отрасли където се използва енергия в производствения процес: дътвообработване, хранително-вкусова промишленост, производство на облекло и текстил, производство на химикали, фармацефтична промишленост и т.н. Диапазон на мощност: 150 kW - 14 MWГорелките в индустриалният сегмент заемат диапазона на мощност от 150 до 1,500 kW. Проектирани са за работа с горива с по-ниско качество, като дървесен чипс, дървесна кора, брикети и т.н. Горелките биват факелни, стъпаловидни или хибридни и могат да горят горива с различни степени на влажност.

Водогрейните котли на биомаса са съоръжения за производство на топла вода или супер нагрята вода за отоплителни или производствени нужди. Диапазона на мощност е доста широк и обхваща от 150 kW до 14 MW. Различните модели са проектирани за изгарянето на различни видове горива в зависимост от характеристиките на горивата.

Парните котли на биомаса са съоръжения за производство на наситена, суха или прегрята пара за отоплителни, производствени или енергийни нужди. Диапазона на мощност е доста широк и обхваща от 348 kW до 14 MW. Различните модели са проектирани за изгарянето на различни видове горива в зависимост от характеристиките на горивата.

Котлите работещи с термично масло са модификация на парните котли. Специфичното при термичното масло като термоносител е това, че при високи температури то е с ниско налягане. Диапазона на мощности обхваща 4.9 до 5.1 MW за стандартните решения. Тези котли основно намират приложение в производства които имат нижда от високо температурна топлина, но не е необходимо или дори е нежелателно високо налягане.

Генераторите на горещ въздух са съоръжения за производство на топъл или горещ въздух или смес от въздух и димен газ. Намират приложение основно в сушилни агрегати или при необходимост от отопление на помещения с големи обеми въздух.