Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/iresbg8w/public_html/header_biomass2 on line 63

Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/iresbg8w/public_html/header_biomass2 on line 64

Дърва за огрев

Дървата за огрев са най-старата и разпространена форма на биомаса за енергийни нужди. Като дърва за огрев обикновено се класифицира трупната дървесина от млади дървета около Ø 180 mm. Дървата за огрев се добиват както от мека, така и от твърда дървесина, като обикновено биват нарязани на 1 m или 30 – 40 cm или нацепени/ нецепени.
За разлика от останалите видове твърди горива от биомаса, дървата за огрев се измерват в пространствен метър кубичен (m3).
Дървата за огрев са твърдо биогориво със средна енергийна плътност 1.3 - 1.7 MWh/m3 и ниско съдържание на пепел (3 5%). Оптималната влажност на този тип гориво е 20-35% (WB). Икономически оправданото му приложение е в малки горивни инсталации с атмосферно горене (печки, камини и котли 20-50 kW), както и пиролизни котли до 150 kW. Поради големия размер използването на този тип гориво не може да бъде автоматизирано и изисква използването на термични акумулатори (буферни съдове) и ръчно зареждане.

Параметри Мека дървесина Твърда дървесина
Енергийна стойност*:
(при около 20% влажност)
4.1 kW/kg (14.76 MJ/kg; 3525 kcal/kg) 4.1 kW/kg (14.76 MJ/kg; 3525 kcal/kg)
Влажност 20-60% 20-60%
Плътност 318 kg/m3 420 kg/m3
Енергийна плътност (при около 20% влажност) 1.7 МW/kg (4.68 GJ/kg; 1118 Mcal/kg) 1.7 МW/kg (6.12 GJ/kg; 1461 Mcal/kg)
Размери (метровици) Ø 180 mm x 1000 mm Ø 180 mm x 1000 mm
Съдържание на пепел 3-5 % 3-5 %
Единица мярка m3 (пространствен кубик) m3 (пространствен кубик)

* Енергийната стойност и съдържанието на вода са в обратнопропорционална зависимост