Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/iresbg8w/public_html/header_biomass2 on line 63

Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/iresbg8w/public_html/header_biomass2 on line 64

Чипс от вършина

Вършината - това са частите от дървото, които се приемат за отпадък в процеса на дърводобив – клони, листа (иглички) и върхове. Този отпадък представлява от 20% - 50% от обема на дървото и поради спецификата му остава неоползотворен.

Вършината е суровина, която се характеризира с висока влажност, високо съдържание на пепел и много ниска плътност. Това я прави нерентабилна за транспортиране в суров вид.

С помощта подходящи технологии за събиране, транспортиране и съхраняване, вършината може да се използва като рентабилна енергийна суровина.

Дървесният чипс от вършина се характеризира със значително по-високото си съдържание на пепел. Причината за това е по-големият процент дървесна кора и листна маса, които се съдържат в него.

Предимства на дървесния чипс от вършина като твърдо биогориво:
   • Ниска енергийна плътност 0.5 MWh/m3;
   • Ниска цена

Контролът на горивния процес зависи най-вече от степента на влажност в чипс от вършина.

Чипс с ниска влажност (до около 35% WB) изисква средно ниво контролиране на горивния процес и котел за умерено влажни горива.

Икономически оправданото му приложение е в средни и големи отоплителни, парни и когенерационни инсталации (от 1 МW до 50 MW).

Чипс с висока влажност (от 35% до 60% WB) изисква високо ниво контролиране на горивния процес и котел за влажни горива. Икономически оправданото му приложение е в средни и големи отоплителни, парни и когенерационни инсталации (от 1 МW до 50 MW).

Параметри:Чипс от мека дървесинаЧипс от твърда дървесина
Енергийна стойност*: (при около 20% влажност)4 kW/kg (14.4 MJ/kg; 3439 kcal/kg)4.1 kW/kg (14.76 MJ/kg; 3512 kcal/kg)
Влажност: 20-60%20-60%
Плътност:172 kg/m3232 kg/m3
Размери:30 х 15 х 3 mm30 х 15 х 3 mm
Съдържание на пепел: 5-10%5-10%
Единица мярка:t (тон)t (тон)

* Енергийната стойност и съдържанието на вода са в обратнопропорционална зависимост.

Влажност и калорична стойност на дървесния чипс
Влажност %Дървесен чипсЧипс от твърда дървесинаЧипс от мека дървесина
Влажност DBВлажност WBЕнергийна стойностЕнергийна плътностПлътностЕнергийна плътностПлътност
%%MW/tMWh/m3kg/m3MWh/m3kg/m3
0%0%5.281.132150.84159
5%5%4.981.102200.81163
11%10%4.681.062260.78167
18%15%4.381.022320.75172
25%20%4.090.952320.70172
33%25%3.790.942480.70184
43%30%3.490.932660.69197
54%35%3.190.912860.68212
67%40%2.900.903100.67230
82%45%2.600.883380.65251
100%50%2.300.863720.63276
122%55%2.000.834130.61306
150%60%1.700.794650.59345
186%65%1.410.755310.55394

* DB - Влажност на база сухо вещество
  WB - Влажност на база мокро тегло