Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/iresbg8w/public_html/header_biomass2 on line 63

Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/iresbg8w/public_html/header_biomass2 on line 64

Дървесна кора

Дървесната кора е част от дървото, която се счита за отпадък в процеса на дърво преработка. Този отпадък представлява от 2%-20% от обема на дървесния ствол и 10-40% от вършината (в зависимост от вида и възрастта на дървото).

Кората намира приложение като енергийна суровина в чист вид или смесена с дървесен чипс. Характеризира се със сравнително ниска влажност, високо пепелно съдържание и средна енергийна стойност. Това я прави трудна за горене и нерентабилна за транспортиране на дълги разстояния суровина.


Дървесната кора e твърдо биогориво с ниска енергийна плътност 1 MWh/m3.
Икономически оправданото му приложение е в средни и големи отоплителни, парни и когенерационни инсталации (от 1 МW до 50 MW). Поради високото съдържание на пепел горивниоте инсталации, предназначени за работа с кора, трябва да са обурудвани с висок клас система за изваждане на пепелта от горивната камера.

Технически параметри:
Енергийна стойност: 2.5 kW/kg (9 MJ/kg; 2150 kcal/kg)
Влажност: 20 %
Плътност: 400 kg/m3
Размери: 40 x 30 х 10 mm
Съдържание на пепел: 10 %
Единица мярка: t (тон)
Опаковка: Насипна, или биг бег (1.2 х 1.2 х 2 m)