Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/iresbg8w/public_html/header on line 72

Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/iresbg8w/public_html/header on line 73

Слънчогледовите пелети са биогориво, произведено от остатъчна суровина от слънчогледови семки, които се отделят като отпадъчен продукт в маслобоийни предприятия и предприятия за производство на ядки (печени белени слънчогледови семки). Технологията за тяхното пелетиране е много близка до тази на производството на дървесни пелети. Разликата се състои в това, че слънчогледовите люспи са с по-ниска влажност (за производството на олио или ядки се използва слънчоглед с ниска влажност 10-15%)Сламата е вторичен продукт, получен от изсушените стъбла на житни растения и бобови зърнени култури (пшеница, ечемик, ръж, ориз, лен или коноп) след отстраняване на зърното. Като биогориво се използва за енергийни нужди, при които се преследва дългосрочно складиране на биомасата и оптимзиране на транспортните й разходи. Сламата се пресова машинно във формата на паралелепипеди бали. Съвременните сламопреси са проектирани така, че постигат максимална производителност и висока плътност на пресоване.Сламените пелети са пелети, произведени от слама, която е вторичен продукт, получен от изсушените стъбла на житни растения и бобови зърнени култури (пшеница, ечемик, ръж, ориз, лен или коноп) след отстраняване на зърното. Технологията за тяхното пелетиране е много близка до тази на производството на дървесни пелети. Разликата се състои в това, че сламата е лесно запалим продукт и сушенето й в линии за производство на сламени пелети се извършва по механичен път, а не в сушилня.Сламените брикети са биогориво, произведено от слама, която е остатъчна суровина, получена от изсушените стъбла на житни растения и бобови зърнени култури (пшеница, ечемик, ръж, ориз, лен или коноп) след отстраняване на зърното.Технологията за тяхното брикетиране е е много близка до тази на производството на дървесни брикети. Разликата се състои в това, че сламата е лесно запалим продукт и сушенето й в линии за производство на сламени брикети става по механичен път, а не в сушилня.